sábado, 21 de marzo de 2009

Noves eines per a tenir cura de la salutCada vegada més la responsabilitat de la pròpia salut recau sobre cadascú de nosaltres. És a dir, estem transitant sense adonar-nos des d'un model en el què el metge és el professional al què encomanem gairebé de forma exclusiva qualsevol decisió sobre el nostre benestar físic, a un nou model en el que el ciutadà té cada cop més a dir, més a preguntar-se, més oportunitats per aconseguir respostes i, sobretot té la capacitat d'actuar amb més criteri donat que pot contrastar informació rellevant i avançar-se i empényer processos que requereixen encara de massa temps i que tenen molt a veure amb la seva salut: conèixer el resultat d'una analítica o tenir accés a una radiografia, al contingut d'un informe de diagnòstic o senzillament demanar hora al metge de capçalera. Per a que cadascú pugui exercir la seva responsabilitat ens cal almenys disposar de la informació necessària, la relativa a al nostre historial de salut. En aquest sentit, la llei ja reconeix que tota aquesta informació personal és exclusivament propietat de cada pacient. Tanmateix, tot això xoca amb el fet cultural que ens du a pensar que els professionals de la salut són els únics garants de la informació mèdica que generem, alhora que cedim gran part de la nostra responsabilitat en actuacions de salut preventiva donat que el sistema públic de salut ja s'obliga a atendre'ns davant de qualsevol eventualitat.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya preveu posar en funcionament en un temps no massa llarg la Carpeta Personal de Salut, és a dir, un aplicatiu que de forma segura i a través d'Internet ens permetrà consultar tota aquella informació que es genera i va a parar a la nostra història clínica: resultats diagnòstics, informes d'alta, analítiques, imatge mèdica, etc. Tot això ens permetrà l'accés a consultar tot un munt de continguts rellevants que fins ara no guardàvem o ens costava molt de tornar a trobar. Alhora, es tracta d'un sistema d'informació que també evoluciona en paral·lel amb altres recursos que cada cop agafen més volada pel seu ús social a la xarxa: són els "Personal Health Records", que han desenvolupant gigants com Google o Microsoft. El primer amb "Google Health" (www.google.com/health) una eina que permet gestionar gratuïtament la teva informació de salut de forma segura. El mateix s'esdevé amb HealthVault (www.healthvault.com) l'aposta de Microsoft per apropar la salut al ciutadà. Els canvis que venen són importants i de ben segur que ens reportaran millores si aprenem a fer un ús adequat de les eines que ja tenim i de les que disposarem ben aviat.

No hay comentarios: