sábado, 2 de octubre de 2010

ENERGIA 2.0

Tot just ens trobem a l’inici del que alguns anomenen la revolució de les “Smart Cities” (www.smart-cities.eu), les ciutats intel·ligents; territoris on Internet ha sobrepassat la frontera virtual i interactua permanentment amb el que fem en el nostre entorn quotidià. Un exemple concret el trobem en el camp de la telegestió energètica o la capacitat de monitorar en temps real quin és el nivell de consum d’electricitat, gas o aigua a les nostres llars o a la feina. L’eclosió d’aquest món s’està gestant en aquest precís moment en què ja som capaços de produir a escala global i a molt baix cost sensors i dispositius que transmeten qualsevol tipus de senyal -com la intensitat d’un fluxe o la temperatura d’un cos- mitjançant la Xarxa, fet que es complementa i potencia amb el desenvolupament de sistemes per visualitzar de forma clara i entenedora la traducció que cada acció té en termes d’energia i cost econòmic; és a dir, la repercussió real sobre la facturació que rebem a final de mes.

Això és el que ens proposen empreses com Current Cost (www.currentcost.com), una companyia que gràcies a la seva capacitat de recerca i desenvolupament a Anglaterra i de producció a la Xina, s’ha associat amb Google i la seva aplicació PowerMeter (www.google.com/powermeter) per proposar que les llars dels cinc continents tinguin més oportunitats de generar estalvi energètic i econòmic, a banda del que això suposa pel que fa a respecte per al medi ambient. He tingut conèixement de Current Cost mitjançant ClienSol (www.cliensol.es) -el seu distribuïdor a l’Estat- una petita consultora centrada en temes eficiència energètica que recentment ha fet la seva presentació pública tot obrint una oficina al Tecnocampus (www.tecnocampus.com), el parc tecnològic i de la innovació de Mataró i El Maresme.

Estic convençut que una part de la sortida de l’actual crisi passa per noves generacions d’empreses que aposten per cercar solucions a problemes globals i que llegeixen oportunitats allà on a vegades costa endevinar-les. El maridatge entre les TIC i l’Energia de ben segur que aportarà moltes satisfaccions a una societat que, ara més que mai, necessita trobar nous sectors de creixement des del necessari paradigma de la sostenibilitat de recursos.

2 comentarios:

Energy Monitors dijo...

I must admit you share a tremendous amount of information regarding that center. Personally i will take care of every single word that you had mention over here.

Energy Monitors dijo...

Thanks for posting this! I'm trying to find information on Energy Monitor and this has definitely helped me in this process.