domingo, 2 de mayo de 2010

Recerca 2.0

El fet que cada vegada apareguin més ràpidament nous formats per presentar tota mena d'informació i continguts, és quelcom al que ja ens anem acostumant; alhora, aquesta cursa sense límit també arriba al món de la recerca i promet accelerar els diferents processos de generació de valor: 1.-Identificació d'un tema de recerca 2.- Cerca d'informació general 3.- Ús de catàlegs per a la localització de llibres 4.- Utilització d'índexs i resums 5.- Cerca de fonts i recursos a Internet 6.- Avaluació del material trobat i 7.- Creació de referències bibliogràfiques sobre informacions rellevants.

A continuació faré esment a una selecció d'eines que poden ajudar si volem guanyar en eficiència i eficàcia en aquest laboriós i complex procés:

1. Scirus ( http://www.scirus.com ). Plataforma de referència especialitzada en la cerca d'informació científica i tècnica.

2. Google Scholar ( http://scholar.google.es ) Cercador web especialitzat en la posada en valor d'informació científica en funció de les cites que aconsegueixen els treballs acadèmics en línia.

3. Google Books ( http://books.google.es ) Aparador global per a la promoció i divulgació de llibres publicats.

4. CiteULike ( http://www.citeulike.org ) Lloc web que contribueix a l'optimització dels processos d'emmagatzematge i administració de referències acadèmiques.

5. Bubl ( http://bubl.ac.uk ) Catàleg de recursos a la xarxa que cobreix totes les disciplines acadèmiques.

6. Plos One ( http://www.plosone.org ) Publicació interactiva i de lliure accés que facilita la revisió de treballs entre experts en recerca científica i mèdica.

7. Citation Machine ( http://citationmachine.net ) Recurs web que dóna suport a la generació de cites en diferents formats estàndard.

En la denominada Societat de la Informació i el Coneixement seria poc comprensible que els processos en el món de la recerca quedessin al marge de les eines que la web 2.0 i el "Cloud Computing" ens posen a l'abast. Tanmateix, una vegada més ens cal tenir present que la flexibilitat en l'adaptació a nous processos i maneres de fer es preveu més crític que la disponibilitat d'eines que multipliquin la capacitat de gestionar els recursos d'informació existents.

Posar en pràctica la filosofia del treball en xarxa crec que és del tot necessari per avançar més ràpid i posar rumb a un món -el de la recerca- que es promet com a catalitzador de la nova economia però que tanmateix es recolza en processos lents i costosos i en un treball fonamentalment individual. Per visualitzar nous formats i la irrupció del multimèdia en la divulgació de la recerca valoro l'existència de plataformes com SciVee ( http://www.scivee.tv ) que fan molt més atractiva la posada en escena d'un món que es distingeix per silenciós i discret.

No hay comentarios: