domingo, 29 de noviembre de 2009

Scivee: donant més visibilitat la ciència

Com que la ciència també evoluciona en clau electrònica, cada vegada s'esdevé més necessari, per a l'avanç de la mateixa, anar més enllà dels documents en suport imprès. Hi ha qui opina que el format tradicional pot esdevenir un factor limitant ja que ens cal disposar de grans quantitats de dades i informació per tal de, simplement, mantenir-nos al dia. Aquest fet, s'esdevé una tasca realment desbordant si no n'aprofitem -de manera encara més eficaç- els recursos digitals.

Scivee (www.scivee.tv) és un portal que s'adreça a la comunitat científica i que facilita la compatició de continguts en qualsevol àrea de coneixement. Aquesta eina permet, entre d'altres funcionalitats: carregar vídeos, associar el material audiovisual amb literatura científica (text i imatges), crear podcasts, presentacions, etc. La mateixa plataforma ja ofereix senzills tutorials per a la creació de contingut multimèdia. Cal tenir present que una bona part dels nous professionals que s'endisen en el món de la recerca ja han crescut i s'han format incorporant l'ús intensiu d'eines a la xarxa. És per això que ens trobem cada vegada més a prop d'emprendre una nova revolució també en l'àmbit de la comunicació científica.Aconseguir dades rellevants, saber-nos qüestionar, plantejar hipòtesis interessants i sobretot saber-ho comunicar a la nostra comunitat de forma clara, són habilitats que amb molta seguretat cada vegada aniran agafant més rellevància; sobretot veient el ritme amb el que coneixement avança des de qualsevol àrea. La plataforma Scivee permet posar tot això en valor i aporta un alè d'aire fresc i renovat al tradicional món dels "papers" del món de la recerca. No sé si es tracta de formar els recercaires en coneixements multimèdia, però sembla clar que aquests professionals, com també s'esdevé en el món dels periodistes, veuran ampliades les seves potencialitats si saben fer ús d'unes eines -web 2.0- que essent cada vegada més a l'abast, ofereixen sorprenents nous recursos.

Potser Scivee no deixi de ser, en el fons, una mena de canal Youtube que es focalitza en el món científic. Tanmateix, si Youtube ha popularitzat tota mena de situacions, anecdòtiques o transcendents, no estaria de més que Scivee ens captivés per apropar-nos a l'àrid món de les dades i l'evidència científica, amb el suport d'entorns multimèdia que aporten a aquesta experiència un suggerent valor afegit.

No hay comentarios: