lunes, 25 de abril de 2011

Screencast: aprenent amb l’exemple

Un “screencast” és un enregistrament digital del que veiem a través la pantalla de l’ordinador, incloent els moviments del ratolí i els clics; també podem incloure un àudio amb la narració explicativa del procés que volem documentar. Els “screencasts” són ideals per a explicar tasques que es realitzen mitjançant l’ordinador, però poden tenir múltiples usos, especialment en entorns de formació cent per cent virtual o en aquells que combinen la presencialitat i la formació en línia. Crec que no trigarem gaire a veure com es popularitzen materials d’aprenentatge per a unitats didàctiques en format “screencast” distribuïts tan en web com en CD-ROM; els seus usos poden ser de força interessants, així per exemple:

Esdevenint un ajut a la preparació d’una classe mostrant com utilitzar un cert programari informàtic.

Contribuint a mantenir el ritme d’aprenentatge en l’interval entre classes presencials.

Com una manera de recordar una matèria explicada o bé per guiar l’alumne en la pràctica d’una activitat a realitzar.

Per visualitzar repetidament aspectes crítics sobre habilitats o continguts d’una matèria, fins a resoldre’n tots els dubtes.

D’altra banda, el procés a seguir per a la producció de continguts en format “screencast” es podria resumir en els següents nou passos:

1. Escollir un programari d’screencasting
2. Dividir els materials d'aprenentatge en mòduls
3. Preparar el guió de la història per enregistrar
4. Enregistrar la història seguint el guió establert
5. Editar el contingut
6. Produir el format definitiu
7. Testejar-ho
8. Publicar-ho
9. Distribuir l'screencast entre els destinataris


Actualment la xarxa ens obre múltiples possiblitats per a introduir-nos en l’interessant món de la publicació de continguts mitjançant “screencasting”. Algunes de les eines que han agafat més renom són:

Jing (www.techsmith.com/jing) Un dels sistemes que més s’ha popularitzat

Camstudio ( http://camstudio.org ) Un entorn desenvolupat amb programari lliuire

Screenr (www.screenr.com) Possiblement la plataforma 2.0 de més fàcil ús.

Trobo ben engrescador fer alguna prova de concepte per veure’n les potencialitats que ofereixen les plataformes d’”screencasting”; d’opcions n’hi ha diverses i moltes d’elles són ben a l’abast. Tanmateix, crec que el més interessant és trobar-ne aquells usos que ens permetran satisfer necessitats formatives que potser encara no han emergit. Amb tot, la reflexió de fons, va més en la línia que cada vegada és més factible aflorar talent i generar valor afegit, és a dir innovar, en la generació de continguts; l'escreencasting és una faceta més de les noves tecnologies, un bon exemple com a mitjà, per posar en evidència que hi ha nous formats de producció que són altament sostenibles i adequats pels entorns digitals en què cada cop més ens movem; i que si és plantegen en clau de negoci són capaços de facilitar la creació de nous filons d'ocupació fins ara molt poc explorats; L'screencasting és una via de futur en la producció de continguts on l'element clau rau en la creativitat i l'afany per experimentar tot cercant noves i més seductores maneres de fer el que havíem après a fer fins ara.