sábado, 22 de enero de 2011

Competències digitals 2.0

La fórmula és tan vigent com coneguda: el desenvolupament de la Societat del Coneixement dependrà del producte de dos factors cabdals, per una banda la tecnologia disponible i, d’altra banda, la cultura informacional de ciutadans i professionals per a desenvoldre’s adequadament en el món digital; un factor sense l’altre perden valor però junts es multipliquen. És a dir, podem i hem de parlar dels mil i un sistemes i aplicatius informàtics que ens fan la vida més còmoda i ens ajuden a ser més eficients i eficaços en les nostres professions, però no podem perdre de vista que la resultant dependrà en gran mesura de la capacitat de cada persona per fer-ne el millor ús i treure’n el màxim profit en cada situació i context.

Quan el focus el posem en la persona, en l’usuari final, el punt de vista es trasllada i els paràmetres a valorar es situen en una altra dimensió. Ens cal parlar d’habilitats i competències, de capacitat d’aprendre i motivació, de metodologies i noves maneres d’alliberar la creativitat, de capacitat per comparar múltiples fonts d’informació i ser capaç de triar les més rellevants, de perdre el recel a compartir dades perquè només amb els altres podem crear continguts més rics i dotats d’un nou i més valuós significat.


Les polítiques d’alfabetització digital s’han demostrat com un element cabdal per al desenvolupament de la qualitat de vida, la innovació en els serveis públics o la inclusió social. Segons Don Tapscott, creador del concepte “economia digital”, són cinc els principis que inspiren el nou model de societat; uns principis que ens haurien de fer qüestionar si les competències i habilitats que hem anat adquirint són suficients per afrontar aquest nou paradigma global. Tapscott (La Vanguardia, 21/1/11) ens apunta el que per a ell són els eixos bàsics del nou escenari tecno-sociològic:

·Col·laboració
·Obertura i transparència
·Interdependència
·Compartició de la propietat intel·lectual
·Integritat

Caldrà doncs d’estar ben atents per identificar i revisar tots aquells coneixements, actituds i valors a potenciar i que ens haurien de permetre afrontar amb èxit els nous escenaris de canvi que apunten sempre a nous reptes i oportunitats. A Catalunya, el projecte ACTIC per a l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ofereix una primera base sòlida a tot aquest procés.