domingo, 20 de marzo de 2011

Dades obertes 2.0

Segons s’explica al projecte d’obertura de dades públiques de la Generalitat de Catalunya (http://bit.ly/gencatdadesobertes), Open data -que en català traduïm com a Dades obertes- és una filosofia i pràctica que té com a objectiu posar a disposició de tothom, sense restriccions de drets d’autor, copyright, patents o altres mecanismes de control, determinades dades.

Per què volem Dades obertes?

Les dades obertes permeten la consulta i la construcció d’aplicacions, en especial programari i formes de visualització, que usen la informació alliberada com recurs primari.

La Comissió Europea considera que les dades públiques han de poder ser reutilitzades, tant per la ciutadania com per les empreses, ja que això a més de transparència, suposa un motor per al desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement sobretot per al sector dels continguts digitals.

Qui pot desenvolupar aplicacions?

La construcció d’aplicacions per a l’explotació de les dades obertes ho poden fer tant les mateixes administracions com qualsevol organització, empresa o particular interessat.


Casos d’ús

Un parell d’exemples d’aplicació per a l’explotació de dades són el mapa global d’epidèmies i la informació de base local que s’ofereix a partir de les xifres facilitades per l’Institut Català d’Estadística:

Mapificació d’una selecció de brots epidèmics a nivell global informats per fonts rellevants com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) (http://www.healthmap.org/es).

Dades de l’Idescat sobre indicadors dels municipis catalans i que es visualitza sobre la plataforma Google Public Data Explorer. (http://bit.ly/idescatmunicipis)

Termes d’ús i context normatiu

Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmeses a les lleis de reutilització de la informació del sector públic, i en alguns casos poden tenir llicències de propietat intel·lectual encara que es tendeix a obrir-les sense condicions sempre i quan es mantinguin sense manipular i amb l’obligatòria citació de la font i de la seva darrera actualització. En particular l’Open data ve regulat per la Llei 37/2007 sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE.

En definitiva, estem obrint un món de possibilitats que accelerarà el salt de les dades al coneixement, posant-les a l’abast i fent-les gràficament comprensibles i comparables per a l’ull humà.